RENOMIA
RENOMIA
Specialisté
na vaší straně

Odcizení

1. při zjištění škody ihned oznámit odcizení Policii České republiky a hospodářce nebo jinému pověřenému pracovníkovi koleje

2. zajistit kopii protokolu o trestním oznámení

3. vyplnit formulář oznámení škodní události zde

4. vyplněný formulář co nejdříve předat hospodářce nebo jinému pověřenému pracovníkovi koleje

5. doložit nabývací doklady k odcizeným , poškozeným věcem

6. vyčkat na usnesení Policie České republiky (vydává se cca po měsíci od nahlášení Policii České republiky) a zajistit kopii usnesení

6. kompletní doklady (bod 5-6) předat hospodářce příslušného ubytovacího zařízení nebo jinému pověřenému pracovníkovi koleje