RENOMIA
RENOMIA
Specialisté
na vaší straně

Živelní událost

1. při zjištění škody ihned oznámit hospodářce nebo jinému pověřenému pracovníkovi koleje

2. vyplnit formulář oznámení škodní události zde

3. vyplněný formulář co nejdříve předat hospodářce nebo jinému pověřenému pracovníkovi koleje

4. je-li možné, vyhotovit fotodokumentaci poškozených věcí

5. doložit nabývací doklady k poškozeným věcem

6. kompletní doklady (bod 4-5) předat hospodářce příslušného ubytovacího zařízení nebo jinému pověřenému pracovníkovi koleje